Марко Хюсгес: «Используете эмодзи в офлайне — хорошо бы заплатить мне»

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/332873-marko-khyusges-ispolzuete-emodzi-v-oflaine-khorosho-zaplatit-mne