งาน

emoji-company-licensing-titleline

emoji company GmbH เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบรนด์ emoji® ที่จดทะเบียน และผู้สร้างสรรค์ รวมถึงเป็นเจ้าของคลัง emoji® brand icons ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ และให้บริการด้านการออกใบอนุญาตและการจัดจำหน่าย

ในความร่วมมือกับเครือข่ายตัวแทนการออกใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตทั่วโลก เราพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการที่สำคัญซึ่งจำหน่ายในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก